Obituary: GATES, Frances Ora (NS)

Courtesy of Gail Edwards

All names attributed to Obituary: GATES, Frances Ora (NS):
GATES, Frances Ora c1906 - 1997
GATES, Percy
BRIGLEY, Essie
HURSHMAN, Essie