Name Cemetery
BATE, Leta L. (Stokes)   1893-1977 Orwell Cemetery, Elgin County, ON
BATE, Morley R.   1891-1974 Orwell Cemetery, Elgin County, ON
STOKES, Leta L.   1893-1977 Orwell Cemetery, Elgin County, ON


© Copyright 2004- CanadaGenWeb's Cemetery Project