Name Cemetery
( Oddfellows )   St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
EGLEY, Ernest   1882-1958 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
EGLEY, Alberta   1885-1975 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
KNIGHT, John Edward   1894-1958 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
KNIGHT, Harriet   1892-1973 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
LLOYD, Walter   1905-1962 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
LLOYD, Auldyth A   1913-1963 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
MONTEITH, Isabella   1882-1970 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
MONTEITH, Allen   1880-1953 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
SCHRAM, Ernest L   1898-1963 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
SCHRAM, Edith M   1899-1961 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
SKINNER, Robert   1879-1957 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
WILKINSON, William Bruce   1884-1955 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
WILKINSON, Nellie   1887-1961 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
WILKINSON, Bruce   1884-1955 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON


© Copyright 2004- CanadaGenWeb's Cemetery Project