Name Cemetery
ACTON, Elizabeth Ann (Penn)   1879-1927 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
ACTON, John   1878-1917 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON
PENN, Elizabeth Ann   1879-1927 St Thomas Cemetery, Elgin County, ON


© Copyright 2004- CanadaGenWeb's Cemetery Project