Name Cemetery
HABGOOD, Edward   1862-1952 Strathmore Cemetery, Wheatland, AB
HABGOOD, Ellen   1860-1932 Strathmore Cemetery, Wheatland, AB


© Copyright 2004- CanadaGenWeb's Cemetery Project